Les llars d'infants reben ajuts de la Diputació

Les llars d’infants del territori reben recursos de la Diputació

Per segon any consecutiu, la Diputació de Lleida destina una part important dels seus recursos a acció social a les comarques de Lleida. És en aquest marc que la Comissió de Salut Pública de la Diputació ha aprovat un conveni en ajuts d’urgència i de teleassistència domiciliària per un import de 340.000€. Aquest acció es fa en col·laboració amb el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. A partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni, els consells comarcals i l’Ajuntament de Lleida optaran a rebre finançament per serveis bàsics de teleassistència, així com també per a les prestacions d’urgència social que gestionin.


 

En els actuals moments de migradesa pressupostària, que afecten totes les administracions però especialment el món local, hem d’evitar, com a comunitat i com a institucions, que es traspassi cap línia vermella en drets socials. Per això, la nostra màxima prioritat és el manteniment dels serveis que els ajuntaments i consells comarcals ofereixen als ciutadans, per fer front al dia a dia de moltes famílies. En termes globals i en concepte d’accions de caire social, el pressupost de la Diputació de Lleida per aquest any destina prop de sis milions d’euros. A més dels serveis de teleassistència i prestacions socials per d’ajuntaments i consells, s’hi inclouen, també, actuacions com ara el finançament de les llars d’infants, menjador i transport escolar no obligatori, ajuts específics per a entitats de caire social o les escoles especials de La Caparrella, entre altres.

Sortosament, el compromís social és un valor ben viu en la societat lleidatana. L’esforç de moltes persones i entitats contribueix directament a la transformació social, cultural i cívica de municipis i comarques. Davant d’aquest fet tangible, la Diputació de Lleida, conscient que totes aquestes entitats i associacions –sustentades per persones voluntàries que provenen dels camps més diversos– formen part de la realitat que ens envolta, està duent a terme una important acció de col·laboració adreçada a múltiples sectors de població amb necessitats i demandes específiques i diverses.

Les comarques de Lleida compten amb una nodrida representació d’entitats pròpies, circumscrites a unes àrees, col·lectius i accions territorials determinades. Actualment, unes 1.200 associacions, entitats i col·lectius de tot l’àmbit territorial de Ponent treballen en múltiples projectes i tots ells reben suport institucional i econòmic de la Diputació de Lleida. L’acció d’aquestes entitats sense ànim de lucre i conformades per voluntariat és de gran suport als municipis i es complementa amb l’acció que estem fent des les institucions, com el servei de teleassistència domiciliària, especialment adreçat a ajudar les persones grans o amb situacions d’autonomia personal limitada.

 

Joan Reñé i Huguet