Aquesta setmana el president de la Generalitat i els quatre presidents de les diputacions catalanes hem presentat la xarxa Tributs de Catalunya, un projecte amb una sòlida visió de país i de ferma voluntat de servei als ciutadans.

En l’actual conjuntura econòmica, de manca de recursos, de migradesa de les hisendes locals i, al mateix temps, d’increment de les demandes i les necessitats socials, la gestió integral dels impostos integral, la lluita contra el frau fiscal i la transparència administrativa són prioritaris per garantir el benestar dels ciutadans, per no creuar línies vermelles en l’àmbit dels guanys socials i per encarrilar el nostre país cap a un futur millor.

La col·laboració de totes les cinc institucions és un exercici de responsabilitat envers els ciutadans i els sectors productius. A partir d’un servei homogeni i d’unes estructures compartides i actualitzades, basades en la transparència, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió dels recursos propis, avancem també en l’objectiu legítim de construir un entorn de creixement més favorable per tothom.

La Diputació de Lleida posa a disposició d’aquest gran projecte, que representarà un pas decisiu en la modernització de l’administració tributària catalana, l’experiència de l’Organisme Autònom de Recaptació i Gestió de Tributs i el seu desplegament arreu de les comarques lleidatanes. És a dir: el capital humà, conformat per un centenar de professionals, una important base de dades, una estructura en xarxa, integrada per 10 oficines territorials i una en línia, i l’expertesa d’un organisme amb prop de 25 anys d’existència i a qui 227 municipis –pràcticament tots els de Lleida– han delegat voluntàriament la gestió dels impostos municipals.

Tributs de Catalunya és, per tant, un projecte que reforça el compromís de les diputacions catalanes amb el país, rememora l’esperit d’entesa que fa cent anys va desplegar l’obra de la Mancomunitat i visualitza, al mateix temps, la importància que els ens supramunicipals tenen en l’ordenació administrativa, econòmica i social de Catalunya.
Catalunya és una nació, una “gran nació”, que deia Pau Casals, amb més de mil anys d’història. I, fins al fatídic 1714, el Principat de Catalunya va disposar d’unes institucions polítiques, jurídiques i fiscals pròpies i diferenciades dels territoris amb qui compartíem Corona. Per tant, a poc a poc, però amb pas ferm reprenem un fil de la nostra història que no s’hauria hagut de trencar mai.

 

Joan Reñé i Huguet