Tòrrec1Des d’una marcada vocació municipalista i amb una atenció especial a les necessitats dels ciutadans, a la Diputació de Lleida acabem d’aprovar aquesta mateixa setmana el pressupost corresponent a l’exercici 2016, amb els quals es pretén cobrir les necessitats bàsiques del món local lleidatà, en uns moments d’especial migradesa econòmica, i garantir els actuals nivells de prestacions als ciutadans.


Aquest és el primer pressupost d’un nou mandat a la Diputació de Lleida amb una representació política més àmplia i, per tant, programàticament, incorpora més punts de vista. La relació i diàleg amb els grups polítics  contribueixen, des de la confiança a la feina feta, al consens democràtic d’uns pressupostos pensats per al municipalisme.

Com en els exercicis anteriors, el pressupost s’ha confegit a partir d’una prioritat bàsica: l’atenció directa als ajuntaments i, per tant, als ciutadans. Això vol dir, escoltant, dialogant i, finalment, responent a les demandes i peticions dels nostres municipis que, en aquests moments, tenen més necessitat de recursos ordinaris per al dia a dia que no pas per a inversions. I, com és evident, a les demandes dels grups polítics que configuren la corporació lleidatana.

El pressupost de 2016 totalitza 103,6 milions d’euros, dels quals 40 milions són transferències directes o inversions al món local. És, doncs i per damunt de tot, un pressupost vital per als 231 municipis, els més de 800 pobles, els 13 consells comarcals i el miler llarg d’entitats i associacions del teixit social que conformen les comarques de Lleida. Prioritza, al mateix temps, els recursos per a la implantació de la Transparència al món local, el compromís i l’atenció social, la recerca i el coneixement, la millora dels serveis de salut pública, la xarxa de camins i de carreteres locals, el foment de la cultura, la promoció del turisme i l’economia, la millora de les condicions laborals dels treballadors de la Diputació i el sanejament de l’endeutament de la corporació a nivells històrics.

Finalment, voldria destacar que en 4 anys la Diputació de Lleida ha rebaixat el deute en 36 milions d’euros i que aquesta millora històrica permetrà en aquest mateix mandat, que puguem plantejar la recerca de nous recursos amb l’objectiu de facilitar noves línies extraordinàries de suport als ajuntaments, que ajudaran a compensar el finançament del PUOSC.

El pressupost és la columna vertebral de qualsevol administració. Poder-lo consensuar com acabem de fer –i hem fet els darrers quatre anys– és una mostra de responsabilitat de tothom, tant de l’equip de govern com de la resta de grups polítics. És per això que vull agrair a tots el diputats i diputades el seu treball, esforç i generositat i els proposo de trobar la seva col·laboració proactiva en la gestió d’uns recursos públics que beneficiaran els ajuntaments i les persones de les comarques de Lleida.

Joan Reñé i Huguet