Façana Diputacio

El pressupost és el document polític que millor defineix la governança d’una institució a partir del desplegament d’uns plans públics estratègics. En la seva elaboració hi intervenen factors diversos i múltiples variables. Per tant, a l’hora d’identificar els criteris més importants d’actuació i fixar uns objectius públics que s’adaptin a la realitat d’un món local canviant, sistèmicament infrafinançat i amb una exigència permanent i creixent de prestacions, la gestió eficient esdevé un objectiu bàsic i irrenunciable del bon govern.

Aquest sentit de gestió eficient, juntament amb la cobertura de les necessitats bàsiques del món local lleidatà i la determinació de garantir els actuals nivells de prestacions als ciutadans són les línies mestres del pressupost de la Diputació de Lleida per a l’any 2017.

Després de cinc anys, som davant del pressupost més important de la Diputació de Lleida des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu. Això ha estat possible per la rebaixa del deute –que en accedir al govern l’any 2011 vam trobar en un 103% i que hem rebaixat fins al 37%–, a un nou enfocament i planificació, a una acurada gestió dels recursos disponibles i a una interacció continuada, participativa i compromesa de tots els ajuntaments i  consells comarcals de Lleida.

D’un pressupost que totalitza els 123 M€, gairebé la meitat d’aquesta assignació va destinada directament al món local. A més a més, la disminució de l’endeutament fa possible el manteniment de tots els plans de concurrència pública vigents i la posada en marxa d’un de nou: el Pla Extraordinari 2017-2018 de 30 M€, pel qual qualsevol ajuntament de les terres de Lleida tindrà, com fins ara, possibilitat de participar-hi, amb la qual cosa subvenim encara més les necessitats municipals i activem l’economia del territori.

Els pressupostos 2017 incrementen les partides de Cultura, Turisme, Promoció Econòmica, potencien Salut Pública (convenis hospitalaris, Bus de la Salut, beques post-MIR) i el ja marcat caràcter social de la institució amb els ajuts d’urgència i teleassistència i la col·laboració amb més de 1.200 entitats, principalment del Tercer Sector.

Aquests pressupostos acompanyen el desenvolupament i el creixement de les comarques de Lleida i apuntalen els objectius estratègics de coneixement, recerca i desenvolupament tecnològic; com són, l’acabament de les instal·lacions dels edificis de Veterinària i Ciència i Producció Animal, –amb tots els equipaments necessaris– l’impuls de la recerca biomèdica amb instal·lacions de referència, com el CREBA, o  l’assaig agrícola en camps experimentals d’ametllers a Maials.

Atenent la naturalesa de la pròpia institució i el destinatari final de la seva acció, les diputacions són entitats supramunicipals al servei del món local, el territori i, sobretot,  les persones. D’aquí la importància de l’aprovació d’uns pressupostos que beneficiaran la societat lleidatana i el meu agraïment als grups polítics que amb el seu vot favorable se’n fan corresponsables.