El Saló Internacional d’Equipaments i Serveis Municipàlia –que se celebrarà a la ciutat de Lleida del 24 al 26 d’octubre– és el punt de trobada del món local. D’alcaldes, regidors i tècnics, amb la finalitat de buscar la millor idea, la millor solució i el millor equipament per al seu poble. Som davant d’una important mostra de serveis urbans i, al mateix temps, d’un fòrum de debat, tant per a l’optimització de les prestacions municipals com per a l’anàlisi de la realitat local, des de la seva organització a les polítiques de gestió.

Des de fa uns anys, i arran d’una complexa conjuntura socioeconòmica, el món local està implementant un nou municipalisme encara més social, una nova manera de fer basada en el pragmatisme de la gestió, és a dir, la capacitat adaptativa de l’ens local a la realitat circumdant canviant, i la col·laboració institucional, per continuar prestant serveis de qualitat als ciutadans i oferir-los-en de nous o sobrevinguts. I, més encara, davant la reiterada manca d’un model just de finançament local que no arriba, reivindicat reiteradament per les entitats municipalistes, que afecta negativament els interessos de consistoris i ciutadans.

Coincidint amb aquesta nova edició de Municipàlia, és bo de recordar que la Diputació de Lleida està aplicant un Pla Extraordinari de Reforç Municipal per afavorir les inversions al món local i, al mateix temps, impulsar l’economia productiva i comercial. D’aquesta manera, el Pla ha posat en circulació 20 M€ perquè els ajuntaments puguin executar noves inversions. Una injecció econòmica al món local que es tradueix en un impacte de 40 M€ al territori, en benefici de moltes petites i mitjanes empreses de serveis.

Aquest Pla de Reforç és fruit d’una política econòmica i de gestió de la Diputació de Lleida a partir de l’aplicació de criteris de racionalització i austeritat en la governança, la qual cosa permet, des de la contenció de la despesa corrent i la disminució de l’endeutament, destinar recursos a prioritzar l’atenció municipal i social i a subvenir el dia a dia de molts municipis, col·lectius i famílies.

En una circumscripció com la de Lleida, la més territorialment extensa però menys densament poblada de Catalunya, la implementació d’una acció d’aquestes característiques per continuar prestant els serveis necessaris, reflecteix clarament una manera d’entendre el municipalisme, el valor que dona a la col·laboració institucional i el convenciment que els ajuntaments continuen sent per al país la millor base de l’arquitectura futura.

Municipàlia, a banda d’una fira de prestigi, és el punt d’intercanvi de tot un món local a la recerca de solucions i eines tècniques, econòmiques i professionals. Per això, desitjo que el saló sigui, com en les passades edicions, un referent per als interessos d’ajuntaments i municipis.